1

Onderwerp: A11y-ervaring met de Google Web Toolkit?

Bij mijn opdrachtgever (semi-overheid) wordt momenteel een applicatie ontwikkeld voor het online invullen van complexe formulieren. De "tool of choice" daarvoor is de Google Web Toolkit (GWT). De club die de app gaat bouwen heeft al eerder zoiets voor mijn opdrachtgever in elkaar gezet, en wil dat als basis gebruiken voor de nieuw te bouwen applicatie. Uit oogpunt van budget geen heel onbegrijpelijke keuze.

Echter, de eerder gebouwde app is voor een heel beperkt publiek en staat zwaar achter wachtwoord, dus die gaat niet meedoen met een Webrichtlijnen-scan (out of scope), maar de nieuwe wordt publiek toegankelijk, en moet dus 100% voldoen aan Webrichtlijnen v2.

De bouw-club heeft helemaal niets met toegankelijkheid, dus men heeft mij ingeschakeld om me hier tegenaan te gaan bemoeien; in welke rol is (nog) niet bekend, dus in eerste instantie als adviseur en waakhond.

In die hoedanigheid ben ik gaan spitten in de documentatie van de GWT (http://code.google.com/intl/nl/webtoolk … eA11y.html), en onder het kopje "accessibility" wordt aangegeven dat de GWT toegankelijk gemaakt kan worden volgens de ARIA standaard. Dat maakt me wat nerveus, want dat betekent dat de club die niets met toegankelijkheid heeft, dit moet gaan toevoegen omdat de GWT out-of-the-box geen a11y heeft, en we weten allemaal dat de ARIA-standaard nog in de steigers staat.

Mijn vraag aan jullie: heeft iemand al ervaring opgedaan met de GWT in een drempelvrij- of webrichtlijnentraject, of anderszins? Zo ja, let me know. Dank!

Keep It Simple, Stupid.