1 Laatst bewerkt door Roy Tomeij (03-04-2014 08:10:46)

Onderwerp: Workshop-idee: Developer Kickstart (feedback?)

Dit idee ligt nog niet bij de Workshop Commissie, en op dit moment is de status: is dit iets, mist er iets en is het een inzending richting betreffende commissie waard? Jullie feedback is zeer welkom!

Developer Kickstart: Een workshop over alles behalve HTML, CSS en JavaScript
Fronteers heeft vele soorten workshops om leden en niet-leden alles te leren over HTML, JavaScript op verschillende niveau's, responsiveness, pre-processors, toegankelijkheid, etc. Voor een developer is dat echter slechts een deel van het werk, getuige onder andere vele vacatures. Samenwerken met projectmanagers, back-enders, webservers, protocollen, API's, versiebeheer, etc horen allemaal tot de dagelijkse praktijk. Velen komen hier pas mee in aanraking op de werkvloer, terwijl het waardevolle kennis is om in huis te hebben. De workshop "Developer Kickstart" is precies dat: een niet beknopt overzicht van alles wat niet met het schrijven van code te maken heeft.

Doelgroep
Ondanks dat de workshop primair gericht is op front-enders, zouden beginnende back-enders en zelfs IT-projectmanagers zich hier misschien ook wel thuis voelen. Beoogde deelnemers zijn in ieder geval mensen met weinig tot geen praktijkervaring binnen een bedrijf of freelance-praktijk.

Curriculum
In willekeurige volgorde!

 • Van A naar B
     

  • Protocollen: wat doen ze en hoe? (DNS, HTTP, HTTPS, SSH, FTP)

  • Webserver

  • Fysieke servers en infrastructuur

   

 • Back-end
     

  • Veelgebruikte talen en frameworks (PHP, .NET, Ruby, Python)

  • Wat is een database?

  • API's, REST

   

 • Werken met code
     

  • Versiebeheer

  • Ontwikkelstraten (bijv. OTAP)

  • Deployment

  • Testing

  • Regressie

  • Refactoring

  • Debugging

   • Reductie

   • Code-archeologie: diff / blame

   

 • Samenwerken
     

  • Methodieken (waterval, agile, Scrum)

  • Rollen (front-end, back-end, grafisch, informatie-architectuur, etc)

  • Pair programming

  • Code reviews & Pull Requests

   

 • Breder vakgebied
     

  • Full stack / hybride developers

  • JavaScript MV* frameworks (AngularJS, BackboneJS, etc)

   

 • Front-end performance & toegankelijkheid
     

  • Y!Slow regels

  • Accessibility & usability

   

 • Security
     

  • XSS

  • XSRF

  • Man in the Middle

  • SQL-injection

   

 • Wat verder ter tafel komt
     

  • Task runners (Grunt, Gulp, etc)

  • Pre- en Post-processors

   

Doel
Na de workshop hebben deelnemers expliciet niet genoeg geleerd om aan de slag te kunnen met PHP, een webserver in te richten of aan de slag te gaan als Scrum Master. Wél hebben ze genoeg basis om zich een beeld te kunnen vormen bij "op de werkvloer" gebruikte termen, en kunnen ze op basis van opgedane kennis gericht vragen stellen en zich verder ontwikkelen op genoemde onderwerpen. Enige uitzonderingen hierop is versiebeheer met git; dit komt in het wild zo vaak terug, dat we hier iets dieper op ingaan (niet uitputtelijk, maar deelnemers kunnen code pullen, committen, pushen en mergen in git).

Invulling
De workshop is voor een deel meer een lezing dan hands-on workshop. Er valt veel te vertellen, en dus ook veel te luisteren. Dit wordt doorbroken met opdrachten binnen verschillende onderwerpen, zoals werken met git, een Scrum planningsessie en retrospective, pair programming, refactoring, optimalisatie, etc. Daarnaast wordt een grote betrokkenheid van deelnemers verwacht: vragen en discussie zijn zeer belangrijk. Dat wil niet zeggen dat de trainer overal antwoord op heeft, maar met 16 jaar betaalde ervaring met front-end en back-end, werk als freelancer en eigenaar van een consultancy (9 personen), weet ik van heel veel zaken genoeg om in ieder geval een goede basis te kunnen geven.

2

Re: Workshop-idee: Developer Kickstart (feedback?)

Goed plan. Het is denk ik wel veel informatie.

Misschien een idee om ook inhoudelijk op de baan front-end in te gaan. Verschillende vacatures er bij te pakken. Kijken wat de verschillen zijn, is het meer technisch of juist meer design. En wat moet je kunnen voor die verschillende kanten. Waar gaat je hart naar uit. Ook verschillende websites, applicaties, werkzaamheden bekijken. Kijken wat het verschil is en wat moet je er voor kunnen.

Dit was een eerste reactie. Misschien kom ik later nog met meer zaken.

3

Re: Workshop-idee: Developer Kickstart (feedback?)

Dank je Kaj, lijkt me zeker iets wat in de discussie voorbij kan komen!

4

Re: Workshop-idee: Developer Kickstart (feedback?)

Kijkend naar mijzelf zou ik dat juist prettig vinden om mee te starten. Dan heb je een praktisch houvast waar je de termen en het geleerde weer steeds aan kan terug koppelen.

5

Re: Workshop-idee: Developer Kickstart (feedback?)

Snap ik, al wil ik proberen de insteek iets minder op vacatures gericht te laten zijn, en meer op de skills die erin genoemd worden. Zo hoop ik dat het ook relevant is voor andere beginners die een bredere basis willen hebben (freelancers, kleine bedrijfjes, starters, etc). Ik zoek nog naar de gulden middenweg smile

6

Re: Workshop-idee: Developer Kickstart (feedback?)

Ik vind het een super idee! Heb op dit moment nog niet zoveel aangevuld maar ik zie zelf al een aantal onderwerpen in de lijst waarover ik zelf nog wel een introductielesje zou willen wink

7

Re: Workshop-idee: Developer Kickstart (feedback?)

Bedenk me net: interessant is ook verschillende tools zoals text-editors, waar let je op bij het kiezen van een text-editor, maar ook andere tools zoals Codekit en ftp programma's. Wat zijn handige programma's en waarom. Wat maakt het werken dan sneller.

Misschien ook iets met een workflow bespreken. Wat is een goede aanpak van het bouwen van een website.

8

Re: Workshop-idee: Developer Kickstart (feedback?)

Ik zou accessibility en usability ook benoemen - gezien de omvang niet meer dan 2 regels, maar wel aandachtspunten die al voor het bouwen voldoende aandacht verdienen.

9

Re: Workshop-idee: Developer Kickstart (feedback?)

Dank Jules, ik heb het toegevoegd!