1

Onderwerp: HTML5 een REC; maar het is toch nog geen 2022?

De W3C had gisteren groot nieuws; HTML5 is nu een "Recommendation", de fase van een web standaard waar het eindelijk echt officieel een standaard is. Dat zou echter toch pas in 2022 gehaald worden? (Zoals Ian Hickson, de editor van deze specificatie ooit voorspelde.) Zijn er echt al twee interoperable implementaties van elk onderwerp dat in de specificatie staat beschreven? (Gegeven dit soort notes geloof ik dat toch niet echt. Dus is het om politieke redenenen gedaan (patent policy), of hebben ze de standaard voor het verheffen tot standaard verlaagd...?)

Ik zit zelf nogal in de WHATWG-hoek, en hoor relatief uitgebreid over waarom deze verheffing tot standaard een vergissing is (HTML5 loopt bijvoorbeeld ruim een jaar achter op verbeteringen die aan de WHATWG-versie van HTML worden gemaakt), maar vraag me af hoe dit alles overkomt op mensen die het allemaal niet van zo dichtbij volgen. Vinden jullie het goed dat HTML5 nu een echte standaard is? Kijk je zelf meestal bij de W3C of bij de WHATWG als je iets over hoe HTML gedefinieerd is wil opzoeken? Waarom...?